Veikla

  1. Fitoterapeutų, žolininkų ir žoliautojų (ūkininkų) ir jiems prijaučiančių vienijimas.


  2. Mokslinių praktinių konferencijų organizavimas (suteikiant kvalifikacijos kėlimo valandas).


  3. Tradicinių augalinių vaistų registravimo konsultavimas, bei įrodymų, kad produktas kaip vaistas vartojamas mažiausiai 30 metų, įskaitant bent 15 metų Europos Sąjungoje pateikimas.


  4. Fitoproduktų sudėties formulių sukūrimo, sukurtų formulių tobulinimo konsultavimas.


  5. Profesionali konsultacija paskiriant ar jau vartojant fitopreparatus.


  6. Fitopreparatų sąveikų su sintetiniais vaistais ir /arba fitopreparatais pateikimas.